Kandidat za odbornika
Dragica Stanojlović

Na predstojeće lokalne izbore vršačka opozicija izlazi sa jednom listom. Udružilo se pet stranaka (Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Liga socijaldemokrata-Vojvođani, Nova Demokratska stranka Srbije i Pokret obnove kraljevine Srbije -POKS) sa ciljem da građanima ponude program za prosperitetniji razvoj grada. Naš grad već nekoliko decenija sistematično propada, a u protekloj deceniji taj pad je vidljiv na svakom koraku. Zapuštene su i ostavljene zubu vremena arhitektonske znamenitosti grada. Zdanja iz druge polovine XIX i prve polovine XX veka su oronule, sa njih otpada malter i preti prolaznicima.

Posebno tužno izgledaju fasade Osnovnih škola „Olga Petrov-Radišić“ i „Vuk Karadžić“ U ta zdanja svakodnevno uzlaze naša deca i njihovi nastavnici i izlažu se opasnostima od povreda. Izgled ovih zgrada je paradigma odnosa lokalnih vlasti prema obrazovanju i brizi o deci. Na zgradama delimično očuvanih fasada nalaze se ružni i besmisleni grafiti, čiji sadržaji svedoče da nam estetika okruženja u kome živimo ne znači ništa.

Dva naša prelepa trga, Trg Sv. Teodora i Pozorišni trg izgledaju jadno i potpuno zapušteno. Crveno-bele ploče koje su po dužini presecale sivilo behaton ploča, i od samog postavljanja izgledale nesolidno jer su napravljene od nekog materijala sličnog impregniranoj šljaci, sada su se okrunile, izvalile i izlizale, tako da umesto njih (primarno ružnih) imamo niz rupa. Mobilijar na trgovima je potpuno zapušten i devastira. Klupe su oguljene i klimave, korpe za otpatke polomljene, izvaljene iz ležišta i na mnogim mestima izgorele. Kolovozi i trotoari izgledaju kao da godinama nisu prani (osim kada kiša delimično popravi utisak).
Na svakom koraku nailazimo na smeće, opuške i ostatke omota od hrane. Trg pobede, koji je nedavno rekonstruisan nema javnu rasvetu, pa građani ne mogu da se na njemu zadržavaju u večernjim satima. Na dečjem igralištu, u Sterijinom sokačetu, većine sprava je polomljena i nebezbedna za igru dece. Na osnovu zapuštenog i prljavog centra lako može da se pretpostavi kako nam izgledaju ulice udaljene od ove zone. Trotoari u mnogima od njih gotovo da ne postoje, prekriveni su rupama i ostacima od bivšeg asfalta. Tužno izgleda i Gradski park, koji je nekada bio ponos grada. Staze su prekrivene ptičijim izmetom, mobilijar polomljen, žbunasto rastinje ne postoji, posečeno drveće nije zamenjeno novim, tako da postoje čitavi proplanci prekriveni korovom.

Godinama se ne završava ograda prema Balkanskoj ulici niti se donosi odluka da se park noću zaključava i dobije čuvarsku službu. Istu sudbinu doživljava i Vršačko jezero, koje je nedavno, gotovo ostalo bez riba i ostalog živog sveta posle najezde ribokradica. I ovom prostoru nedostaje ograda i organizovano obezbeđenje. U posebno tragičnoj situaciji su naša prirodna dobra: Vršački breg i Mali rit. Na Bregu se nesmetano, nekontrolisano, vandalski i varvarski seče šuma. Mali rit polako ali sigurno uzurpatori zemljišta pretvaraju u oranice, uništavajući bogatu floru i faunu.

Opis teškog stanja u našim selima teško je dati u nekoliko rečenica. Jedna, dovoljno teška i opominjuća mogla bi da glasi-Naša sela polako umiru.
Ovakvo stanje u gradu i okolini, kao i u svim selima jasno pokazuje da lokalni predstavnici građana u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nisu radili u korist grada i građana. Pošto je 2020te godine opozicija bojkotovala izbore, Srpska napredna stranka je sama vršila vlast, a rezultati njihovog rada su pogubni. Na svakom koraku se vidi kako smo se opredelili za kurs nazadovanja. O tome svedoče i institucije kulture. Tokom ove godine su Kulturni centar i Dom omladine izmešteni iz prostora u kome su decenijama radili i smešteni u Milenijum, u neodgovarajući prostor za njihove delatnosti, tako da će kulturni sadržaji koje mogu da ponude publici biti svedeni na minimum. Narodno pozorište već godinama kuburi sa glumačkim kadrom, a Gradska biblioteka je svoje aktivnosti svela na čitaonicu i izdavanje knjiga korisnicima. Sve ove ustanove nemaju direktore već vršioce dužnosti jer ih tako partija na vlasti drži u pokornosti.
Gradska vlast nije u službi građana već svoje partije. Bespogovorno izvršavaju naloge iz centrale stranke i sve resurse stavljaju u njihovu službu. Javne objekte i lokale čiji je vlasnik bio grad Vršac su odavno rasprodali. a gde su novac potrošili nije poznato. Naše Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ su rasparčali, rasprodali, a ostatak ostavili da tavori pod strogom kontrolom partijskih komesara. Našim sredstvima se izdašno finansiraju sportski klubovi u vlasništvu partijskih funkcionera. Postojeći mediji su strogo kontrolisani i služe da veličaju gradske funkcionere, i ne smeju da objave ni jednu reč ljudi koji drugačije misle. Naš grad je zarobljen i strogo kontrolisan od partijskih funkcionera iz Pančeva i Beograda, a lokalni predstavnici građana su izvršioci njihovih naloga.
Navedeni problemi , a i svi ostali koji nisu nabrojani, a ima ih u izobilju, motivisali su nas da se udružimo i na dolazeće izbore izađemo sa verom i nadom da će naši sugrađani prepoznati naše dobre namere i iskrene želje da zajednički radimo na poboljšanju uslova života u gradu i selima. Znamo da Vršac zaslužuje bolje, i pozivamo sve da 2. juna izađu na izbore i glasaju za našu listu pod rednim brojem 2.