Iz grada Opole, u Poljskoj, u Srbiji i ove godine poslom boravi univerzitetska profesorka Sabina Giergiel, sa katedre za slavistiku.