Ogoljene grane su jedine koje na ovoj fotografiji "govore" da je februar, a sve drugo je slika proleća.