U sedištu Gradskog odbora Demokratske stranke u Vršcu u četvrtak 13. septembra je održan susret sa građanima na kojem je promovisan program Saveza za Srbiju.

U dvočasovnoj raspravi učestvovali su i građani, a teme koje su dominirale bile su: nužnost sistemskih promena, osvajanje slobode kao elementarnog prava svih ljudi, ali istovremeno i oslobađanje od sveprisutnog straha svih onih koji ne misle isto kao vladajuće strukture, a postavljana su i pitanja rešavanja aktuelnih lokalnih problema.